Smartengeld berekenen

Smartengeld is de financiële vergoeding die iemand ontvangt als hij of zij emotionele schade heeft opgelopen als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd.

U ontvangt smartengeld voor alle schade die u heeft opgelopen en niet in geld valt uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van levensvreugde, aantasting in persoon (zoals psychische schade, belediging en inbreuk op privacy), het moeten leven met chronische pijn, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby.

Een misvatting die vaak bestaat is het feit dat smartengeld de totale letselschade omvat. Echter is dit slechts een onderdeel van de totale letselschadevergoeding. Naast de immateriële schadevergoeding ontvangt het slachtoffer namelijk ook nog de materiële schadevergoeding.

Dit omvat alle letselschade dat in geld valt uit te te drukken. Denk hierbij aan verlies van inkomen, kosten van medische behandelingen en alle andere kosten die u heeft gemaakt en nog gaat maken.

Vaststellen aansprakelijkheid van de tegenpartij

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade en smartengeld berekenen is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen.

Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.
In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.