Bedrijf failliet huizen

Als de rechtbank vaststelt dat u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen, wordt u failliet verklaard. Er wordt dan een curator aangesteld die zoveel mogelijk vermogen uit uw bedrijf haalt en dit verdeeld onder de schuldeisers.

Om die reden zijn het ook meestal de schuldeisers die het faillissement aanvragen. Ze hopen simpelweg nog iets van hun geld terug te zien. Een ondernemer kan echter ook zelf zijn faillissement aanvragen.

Dat klinkt wellicht minder logisch, maar als bewezen kan worden dat een bestuurder van een BV de boel op zijn beloop heeft gelaten, kan hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Zijn privévermogen kan dan worden aangesproken.

Door tijdig een faillissement aan te vragen, kan dit vaak worden voorkomen. De bestuurder heeft er dan immers voor gezorgd dat de situatie niet erger werd.

Wat kan Oxyz voor mij als ondernemer betekenen?

Er zijn voldoende collega’s die schuldsanering en coaching aanbieden. Maar u zoekt een adviseur die dienstbaarheid hoog in het vaandel heeft staan en dus gemeende hulp en ondersteuning.

Dat is wat Oxyz voor u wil betekenen. Oxyz zorgt ervoor dat u niet in de ongewenste neerwaartse spiraal terecht komt. Het is zaak om samen in goed overleg aan oplossingen te werken en daarmee kapitaalvernietiging voor u te beperken.

Daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw bedrijf. In sommige gevallen kunnen ze (bijna) allemaal voor u blijven werken, wat voor u de doorstart van uw bedrijf vele malen gemakkelijker maakt.

Op het moment dat uw bedrijf in financiële problemen komt, maken we een inventarisatie: is uw bedrijf (nog) levensvatbaar? Dit is het geval als de problemen niet van structurele aard zijn bij de bestaande schuldenlast. Een ‘doorstart’ kan dan worden gerealiseerd.

Voor meer informatie bezoek bedrijf failliet huizen